Ny boligutbygging på Etterstad?

Det har nettopp dukket opp nye planer for boligbebyggelse på Etterstad. Riktignok i utkanten av området. Noen av dere er kanskje vant til å tenke på jernbanelinjen som Etterstads grense. Men etter at vi oppdaget at grensene mellom de gamle gårdene Etterstad og Nygård faktisk gikk mellom Etterstad sør og terrasseblokkene, har vi i Etterstad vel regnet Alna som grensen for vårt område. Det er området på bildet under som nå tenkes utviklet:

Arnljot Gellines vei 35

Du kjenner sikkert igjen industribygningen der bl.a. Bandidos holder til, og den gamle fabrikkbygningen ved Alnastien.

I henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (det som nå heter «Bestilling av oppstartsmøte») står det om fabrikken:
Fabrikken fra 1850, er i delvis dårlig stand og benyttes i dag delvis til lager og verksted. Store deler er i dag ikke egnet til bruk.Det er ønskelig å renovere bygget og tilhørende pipe til næringsformål og muligens boligformål.

Arnljot Gellines vei 35

Om industribygget står det:
Industribygget er et 3-5 etasjer betongbygg plassert i tomtens hjørne tett på Alnaelva og vei forbi tomt. Det er ønskelig å rive hele eller deler av bygget, transformasjon av deler knyttet til ny boligbebyggelse kan være ønskelig.
Øvrig bebyggelse på tomten har liten vcerdi og ønskes revet.

Arnljot Gellines vei 35

På kartet under ser vi tomtegrenser og byggegrenser. (Indre og ytre prikkede linje) Som vi ser er mye av den eksisterende bebyggelsene utenfor nye byggegrenser.

Arnljot Gellines vei 35

Det er mye å være bekymret for i denne saken, bl.a. bevaring av den gamle industribygningen, og nærhet til Alna. På den annen side: Eiendommen er jo ikke akkurat noen pryd for øyet i dag, og det er tvilsomt om det finnes midler til å redde den gamle fabrikken fra å falle sammen hvis den ikke får nye bruksområder. Vi får følge saken videre. Foreløpig er det ikke antydet utbyggingsgrad eller høyder på nye bygninger.