Vannspeil på Teglverkstomta

Vi skrev om dette i 2011 og i 2005. Ved siden av nye Teglverket skole, kommer det en hel liten innsjø når Hovinbekken åpnes (til venstre på bildet. Men nå er arbeidet i gang. På dette området skal Vann- og avløpsetaten gjenåpne Hovinbekken og lage en rensedam som skal sørge for bedre vannkvalitet videre ned…

Blomster i hverdagen

Blomster på holdeplassen Ved bussholdeplassen utenfor Etterstad I pleier det å se litt trist ut. Det er mer enn 5 år siden det ble bestemt at dette skulle være friområde, men vi venter fremdeles på at kommunen skal iverksette vedtaket. Men nå har det plutselig dukket opp en flott blomsterkasse ved holdeplassen.

Arnljot Gellines vei 35

Bilder – planer Arnljot Gellines vei 35 Det har nå vært informasjonsmøte om planene i Arnljot Gellines vei 35. Det meste av informasjonen er tinge som vi har skrevet om tidligere, men vi fikk vite litt mer om hvordan det kommer til å se ut: Her ser vi Hus A fra broen over jernbanen (i…