Boliger i Grenseveien 97

Nye boliger ved Fyrstikktorget – Grenseveien 97 I 2012 skrev vi om planer for nye boliger i Grenseveien 97. Grenseveien 97 er området mellom Fyrstikktorget og Fyrstikkalleen skole. I dag ser det ut som på bildet over. Men her skal det komme 150 nye leiligheter. Arbeidet har ikke begynt ennå, men leilighetene er lagt ut…

Eitillstad er stort nok.

Dom i Eitillstad-saken Eitillstad borettslag har en lang historie. Det er ikke så lenge siden inn borettslaget var ferdig, men utbyggingen har vært gjenstand for diskusjon siden 2000. Opprinnelig var planen å bygge ikke mindre enn 5 punkthus og tre lamellblokker. Punkthusene skulle ligge på rekke og rad langs Arnljot Gellines vei, og lamellblokkene i…

Hovinbyen

Ensjøbyen har forandret store deler av Etterstads nabolag. Men nå ser kommunen videre. Ensjøbyen blir bare en liten del av Hovinbyen I Hovinbyen skal det bli 27000 nye boliger. Og Etterstad er en del av Hovinbyen. Se på kartet, «spissen» nederst er der jernbanelinjene møtes sør for Etterstad. For Etterstad er det ikke planer om…