Farvel til Enga?

Riving og nybygg – Vålerenga aldershjem og Enga

Da vi kikket på Saksinnsyn for å se om det skjer noe nytt i Etterstadgata 2, kom vi over et brev fra Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) til Plan- og bygningsetaten, angående aldershjemmet på Vålerenga.

Enga

Det står:

  1. SKBO ønsker å bygge nytt sykehjem på Vålerenga etter dagens standard
  2. Planen er å rive eksisterende sykehjem + institusjonen Enga, for deretter å bygge nytt sykehjem
  3. SKBO er i forhandlinger med kommunen om kjøp av den siste tredjedelen av påtenkt tomt
  4. SKBO avventer utlysning av konkurranse om bygging av nye sykehjem som OPS med Oslo Kommune/SYE
  5. Konkurransen vil bli lyst ut med prekvalifisering om kort tid, og deretter selve konkurransen høsten 2015
  6. HR Prosjekt og LINK arkitekter bistår SKBO i prosessen.
  7. Tomtene er i dag regulert til formål sykehjem
  8. SKBO ønsker å få avklart videre saksgang/fremdrift, samt mulighetsrom (areal/volum) på tomten/tomtene for å få en effektiv prosess

Det er sikkert viktigere bygninger på Vålerenga, og bygningen står ikke på Gul liste (vi sjekket, grå betyr «uavklart vernestatus»)

Enga

Men sett fra Etterstad, når vi er på vei nedover, så er det jo den bygningen som ligger der og sier at «Her begynner Vålerenga».

Enga

Og den har ligget der så lenge noen av oss kan huske. Det sto ferdig i 1917. Under artikkel fra Aftenposten 1910.

Enga

Den tredje tomten det er snakk om er så vidt vi kan forstå den lille parken ved siden av gangveien fra Etterstad mot Vålerenga (eller gangveien er strengt tatt en del av tomten).

Enga

Vi kommer nok til å savne både bygget og parken.