Nye byggeplaner i nabolaget

Planer for Grensesvingen 7

At det er planer om nybygg duger nesten ikke som nyhet lenger. I dag er det jo slike planer overalt, og det skal etter hvert mye til for å overraske oss. (Men jo, planene om 29 etasjer i Grenseveien fikk oss jo til å sperre øynene opp.) Men her er det planer i et område vi tenkte på som ferdig utbygd.

Trodde du alt var ferdig utbygget her? Men midt i bildet ser vi et latterlig lavt en-etasjes bygg (frisør, bokhandel, begravelsesbyrå). Det er jo en lav utnyttelse i disse tider.

Grensesvingen 9

Og ser vi på baksiden av huset til høyre, så er det en lav lagerbygning.

Grensesvingen 9

Derfor har Enerhaugen arkitektkontor laget en mulighetsstudie som gir oss denne bygningen! Men hva er det vi ser i bakgrunnen til høyre? En pyramide?

Grensesvingen 9

Da ser vi det hele fra et høyere utsiktspunkt. En 30 meter over krysset i Grensesvingen eller deromkring. Fyrstikktorget til venstre, eksisterende kontorbygg foran til høyre. Og nybygget kveiler seg som en slange rundt det hele.

Grensesvingen 9

Her er det hele dreid 90 grader, slik at vi ser modellen fra over Fyrstikktorget et sted. Vi ser at det nye tårnet har fått selskap med to tårn til. Det nye, sammenhengende bygget skal både inneholde boliger og kontor.

Grensesvingen 9

Så parkeringsplassen under:

Grensesvingen 9

kommer til å se slik ut hvis dette prosjektet blir noe av:
Grensesvingen 9

Det blir jo en ganske høy utnyttelsesgrad. Det er litt vanskelig å telle på disse tegningene, men så vidt vi kan se må det dreie seg om 14-15 etasjer i tårnene.

Saken har foreløpig ikke kommet langt. Et mulighetsstudie på arkitektenes hjemmeside har illustrasjonene over, men i Plan- og bygningsetatens Saksinnsyn er det foreløpig bare en «forespørsel om sonderingsmøte».