Hovinbyen vokser rundt oss (1)

Ensjøveien 3 – 5 Til tross for mindre prosjekter som Biskop Jens Nilssøns gate 5, Etterstadtoppen og Arnljot Gellines vei har Etterstad forandret seg forholdsvis lite. Men rundt oss på alle kanter skjer det så store forandringer at de som eventuelt kommer på besøk etter 20 års fravær vil ha problemer med å kjenne seg…

Arnljot Gellines vei 35 (2)

Arnljot Gellines vei 35 – nye planer Det nærmer seg tiden for nye naboer i Arnljot Gellines vei 35. Planene var til offentlig ettersyn sommeren 2015, og det skulle normalt vært klart for politisk vedtak. Men etter offentlig ettersyn er det blitt begrenset høring på grunn av enkelte forandringer i forslag til reguleringsplan. (Høringsfrist 11….