Hva skjer på Brynseng

Brynseng stasjon Allerede i 2011 skrev vi om planer i Østensjøveien rett ovenfor Brynseng stasjon. Nå er en del av de gamle bygningen allerede revet, og utbyggingen nært forestående. Samtidig har det vært jobbet med et nytt kollektivknutepunkt på Brynseng. Slik ser man nå for seg et framtidig Brynseng torg. Det som på tegningen ser…

Ny hovedbrannstasjon

Hovedbrannstasjonen skal flyttes fra Arne Garborgs plass. Grunnen til at vi skriver om det her, er at den skal flytte mye nærmere Etterstad. Det som i dag er Bryn brannstasjon skal bli hovedbrannstasjon for Oslo. Men dagens Bryn brannstasjon er selvfølgelig ikke stor nok for oppgaven. På bildet over ser vi Bryn brannstasjon i øvre…