VPOR Bryn er vedtatt

VPOR Bryn

Plan- og bygningsetaten har laget en VPOR – Veiledende Plan for Offentlige Rom – for Bryn. Dette er gammelt nytt, vi skrev om det i 2011 da vi første gang leste om planen.

VPOR Bryn

Nå er det jo ofte slik med offentlige planer, at det arbeides med dem i årevis før velforeninger og beboere får høre om dem og kommer med innspill. Her greide vi å unngå det. De omkringliggende velene (Etterstad vel, Bryn vel og Fagerlia vel) kom med en uttalelse sommeren 2012. Dermed forelå uttalelsen allerede da arbeidet med planen kom i gang året etter.

Forslag til VPOR ble lagt ut til høring i 2014. Vi skrev litt om innholdet i planen våren 2014. Men det er mange og store skuffer i Oslo rådhus. Forslaget havnet i en av disse skuffene fra til sommeren 2018. Men 20. juni ble den altså vedtatt. Dermed ligger gangforbindelser, parker og torg til grunn før fremtidig reguleringsarbeid på Bryn.

VPOR Bryn

Her er noen utsnitt av kartet med torg og parker:

VPOR Bryn

1. Nordoxparken
2500 kvm. Program (planleggerspråk for «hva skal vi ha her»): Treningsapparater, markedsplass, kunst, benker, trær, fontene.
2. Førsteplassen
700 kvm. Uteservering, benker, trær.
3. Honningparken
3000 kvm. Bikuber, parsellhage, lekeplass, park, faste griller. Legg merke til broen som er planlagt å gå fra parken til Etterstad. (forøvrig står det i vårt høringsutkast: «aktivitet førsteetasjer ggttrjtyjd». Håper det ble rettet opp før endelig vedtak, ellers kommer utbyggere rundt parken til å slite.
4. Knuteparken
1300 kvm. Utekantine, sittegrupper, trær.

VPOR Bryn

5. Brynsalmenningen
På grunn av formen har vi her snudd kartet, slik at nord er til høyre på kartet. Brynsalmenningen skal bli 40 meter bred. Dette er delvis pga. at den skal fungere som utluftingskorridor. Det skal være bilvei, men på andre siden av gaten skal det være gangvei og forskjellige lommer med aktivitet.
Men kanskje viktigst for oss: Her er det også planlagt gangforbindelse over sporene til T-banen, slik at du kan spasere direkte fra Etterstad inn i Brynsalmenningen!
Du kan se hvordan man tenker seg dette i mer detalj her.

VPOR Bryn

6. Brannplassen
Brannplassen skulle delvis ligge på tomten der Bryn brannstasjon ligger nå. Nå skal dette bli ny hovedbrannstasjon i Oslo, og det ser ut til å bli en del forandringer fra VPOR,slik at dette blir en park med åpne overvannshåndtering i stedet for torg.

VPOR Bryn

7. Nytorget
2 – 3000 kvm. Nytorget er planlagt som sentrum for kommersiell aktivitet på Bryn. Uteservering, sittegrupper, fontene, kunst, torgboder, drosjeholdeplass.
8. Brynseng torg
3600 kvm på begge sider av Østensjøveien. Benker, leskur, uteservering, handel. Og torget vil vel være en del av den nye kollektivterminalen.
9. Skolegården
Den er det første av uteområdene som faktisk er ferdig. Gå og se Skolegården på Brynseng skole hvis du ikke har vært der.
10. Vestre torg
11. Sentralt torg
Disse behandles under ett i VPOR, og ganske kortfattet, fordi reguleringssaken for Østensjøveien 40-50 fremdeles var under behandling. Her er mye gammel bebyggelse revet og det er allerede gitt rammetillatelse til første bygg, så dette kan være blant de første opparbeidede uterommene.