Det nye friområdet

Nytt friområde

For litt over 10 år siden, sommeren 2008 kunne vi fortelle at vi hadde fått et nytt friområde. Det eneste som gjensto var å opparbeide det, en forpliktelse Undervisningsbygg hadde tatt på seg da de fikk bygge noe av Etterstad Videregående ut på sletta. Det nye frimområdet ligger mellom Etterstad I og Operasjon Ved. Riktignok var det satt en frist på 5 år for å opparbeide det, men i 2013 burde det da være på plass.

Men det varte og rakk uten at friområdet ble opparbeidet, og det ble leid ut til Gårdreform, som i 2012 søkte om å få bygge en mer permanent brakke med vann og avløp. Etterstad vel protesterte selvfølgelig mot dette. Brakken ble ikke noe av, og vi skrev til bydelen og ba dem følge opp vedtaket fra 2008. Dette ble tatt opp på møter med både administrasjonen og BU i årene som fulgte.

Det ble fattet vedtak i BU om at bydelen skulle se på dette. Men i fjor søte Sporveien om dispensasjon fra reguleringsplan. De ønsket å bruke området til bussparkering. Dette for å slippe å kjøre regionbusser helt inn i sentrum.

Etterstad vel protesterte selvfølgelig mot dette, og da Plan- og bygningsetaten innvilget dispensasjon ble saken også anket til Fylkesmannen. Fylkesmannen opprettholdt dispensasjonen. Det vil si at bussparkeringen kan fortsette fram til 30. desember 2020.

Det vil da ha gått 12 år siden friområdet ble vedtatt, og de som hadde tenkt å ta med seg barna sine der for å leke kan så smått begynne å planlegge turer med barnebarn. Hvis friområdet blir opparbeidet da. Nå ser vi jo plutselig at Undervisningsbygg har begynt å planlegge riggplass i 2021.

Det virker som om det er helt fritt fram for å bruke friområder til andre formål i Oslo. Og at «fri» i friområde rett og slett betyr «gratis» – andre tomter må man jo betale for å bruke.