Byggeplanene i Biskop Jens Nilssøns gate 5

Ingen ny blokk i Biskop Jens Nilssøns gate

I over 7 år har vi nå fulgt utviklingen av planene for nye boliger i Biskop Jens Nilssøns gate 5. Slik så det første utkastet ut i 2011.

Vi skrev også om dette i 2012, og i 2014 da man gikk fra to blokker til én.

I 2015 begynte bygningen å se noenlunde realistisk ut, og vi trodde at den kanskje kunne bli noe av.

Det var fremdeles store uenigheter mellom utbygger og Plan- og bygningsetaten, men i 2016 ble saken lagt ut til offentlig ettersyn. Og i år ble saken sendt til politisk behandling, selv om Plan- og bygningsetaten ikke anbefalte forslaget.

Plan- og bygningsetaten synes fremdeles eiendommen er egnet til boliger, men: «Dette krever derimot at man ser på hele planområdet på ny, og ikke bare plassere boligblokken på det ledige parkeringsarealet. Vi mener også dette kan gi mye bedre løsninger både for bolig, butikk, næring og området som helhet.»

Men nå er plansaken avsluttet. Grunnen er at Biskop Jens Nilssøns gate 5 har fått ny eier, som trekker forslaget.

Det blir da spennende å se hva ny eier har tenkt å gjøre. Lage en plan for boligutvikling i tråd med det Plan- og bygningsetaten foreslår, eller bare drive næringsbygget videre som før.