Hva driver de med? (1)

De fleste har vel lagt merke til at det skjer noe i området ved rundkjøringen.

0


Det er teknisk bygg for Vålereng-tunnelen som er utdatert, og skal erstattes av et nytt bygg. Plassen har stort sett vært brukt til hensetting av skrot, og det er vel ingen som kommr til å savne det gamle bygget, selv om det nye ser ut til å ta noe av utsikten. Men det foreligger også en landskapsplan:(Hvis du ikke kjenner deg helt igjen er det fordi nord ikke er opp på kartet, men den veien pilen peker. Det er innkjøring fra Strømsveien øverst på bildet.) Det viktigste er ikke selve bygget. Men alt vegvesenets skrot skal nå erstattes av en turvei på baksiden av bygget, og det skal plantes blodbøk, fuglekirsebær, ullvier, hassel, svartor, rådhusvillvin, svarthyll, småbladlind og spisslønn. Det blir altså en liten park der, samtidig som det skjemmende gjerdet fjernes. Klikk på bildet over for å se landskapsplanen i pdf-format.