Kroloftet

Kulturhus på Etterstad

Kroloftet


Etterstad er antagelig det beste stedet i byen å bo. Men i alle år har vi følt savnet av noe mer enn bare boliger (og en og annen dagligvareforretning). Nå kommer Kroloftet, og vil lage kulturhus i Arnljot Gellines vei 35!

Første spørsmål vi stilte oss var selvfølgelig «hvilket bygg?». Svaret er begge to! De kaller byggene «Skjønnheten og Udyret», og skal fylle begge med aktivitet. Det foreligger allerede etasjeplaner for hva som skal skje i begge byggene.

Andre spørsmål er selvfølgelig: «Hva slags kulturhus?». Svaret der blir vel «alle typer du kan tenke deg». 5 etasjer + takhage i «Udyret», og 4 etasjer + tilbygg i «Skjønnheten». Alt sammen fylt med forskjellige aktiviteter

Kroloftet


Håndverk, tekstilgjenbruk, kafe, galleri, eventlokale, musikkinnspilling, servering, scene, treverksted, urbant jordbruk, metallarbeid, hammam, badstu, hobbyverksted, kurvfletting, sykurs…. Nei, det blir for mye å ramse opp.

Men det viktigste er at det tydelig legges vekt på at her skal det være noe for alle. Som de skriver » Fra å være et arbeidsfellesskap med kontorer og verksteder hadde vi plutselig gjennomført nesten 200 (!) offentlige arrangementer bare i løpet av 2019. Det var alt fra leireklubber til danseforestillinger og kunstfestivaler. Det var barn som møtte kunst for første gang og voksne som fikk videreutviklet ideene sine og tatt opp nye hobbyer.»

Kroloftet


Du kan lese mer om Kroloftet i denne brosjyren

Det tredje spørsmålet er selvfølgelig: «Blir dette noe av?» Det er jo mange som har fine drømmer, men vi har blitt skuffet før. Noen husker planene om Grendehus på Etterstad fra 80-tallet.
Jo, vi tror det. Kroloftet eksisterer allerede på Frysja. De skal bare flytte fra Akerselva til Alna, og har fått en langsiktig leiekontrakt. Men flytting etc. blir selvfølgelig dyrt.

Du bør også lese om Kroloftet på Spleis.

Her har du også anledning til å tegne støttemedlemsskap, skaffe deg helgepass til hobbyverkstedet, reservere badestampen på taket for deg og vennene dine, eller melde deg på sykurs, dreiekurs, eller gjøre avtale om å bygge din egen Yamana-kayakk med instruksjon.

Alle bør være med på å støtte dette tiltaket! Hvis hver husholdning på Etterstad tegner et støttemedlemsskap (kr. 600), så kan vi være enda sikrere på at det blir noe av.