Parkdragene på Ensjø

Nå kommer Ensjø-parkene

I fjor gjorde de som har flyttet inn i nye boliger på Ensjø opprør. De klaget over at de var forespeilet en grønn bydel med parker og parkdrag, men ble boende på en evig byggeplass. De startet Ensjøaksjonen, og holdt protestmøter.

Parkdrag på Ensjø

Vi vet ikke om det er derfor, men nå skjer det ting. La oss se nærmere på plakaten:

Parkdrag på Ensjø«Her lager Bymiljøetaten store grønne arealer, gangveier, sitteplasser og belysning, som vil gjøre Tiedemannsparken til hovedparken på Ensjø. Vi utvider også området rundt fabrikkpipen og åpner opp for Hovinbekken, slik at den vil renne gjennom parken i åpen bekkeløp. I tillegg legges det en ny hovedvannledning i parken.
Vi lager også et frodig grønt område med en gjennomgående turvei og åpne landskapsrom i deler av Vestre Parkdrag som strekker seg fra tiedemannsparken til Ensjøveien.»

Parkdrag på Ensjø


Her ser vi andre enden av parkdraget, nede ved Ensjøveien. Vi gleder oss allerede til å gå på tur her neste vår.

Parkdrag på Ensjø