Kan det skje her?

Ask og Etterstad

Etter de dramatiske begivenhetene i Gjerdrum er det sikkert mange som husker å ha lest om kvikkleire langs Alna, og spør seg: Kunne det skje her?

Leirras på Etterstad?

Etter et såpass skrekkfilm-aktig bilde må vi vel straks røpe at svaret er «Nei». Selv om det har vært leirras på Etterstad:

Leirras på Etterstad?

Men det er klart at når man gravde en så dyp grøft før geotekniske undersøkelser var oppfunnet måtte det av og til gå galt. I ettertid er det jo blitt murt kraftige vegger der det trengs i jernbaneskjæringen.

Det er riktig at det er mye kvikkleire langs Alna. NVE har på sine nettsider kart over fareområdene.

Leirras på Etterstad?

Her ser vi Alna ovenfor Nedre Kalbakkvei. Fareområdet faller i stor grad sammen med Alnaparken. Så det er kanskje ikke først og fremst fremsynte, grønne politikere som har sikret dette området for friluftsliv.

Leirras på Etterstad?

Her er vi lenger ned i Groruddalen, det er E6 vi ser nederst på kartet. Her er det også mye kvikkleire.

Men så kommer de gode nyhetene:

Leirras på Etterstad?

Nedenfor E6 finner vi ikke kvikkleire før nederst i Svartdalen rundt Enebakkveien. Så bebyggelsen på Etterstad blir nok liggende her ganske lenge. Du skal ikke være redd for å gå ned i Svartdalen heller, selv om det er risikoklasse 4. Risikoklasse blir nemlig regnet ut etter faregrad og konsekvens. Her blir det høy risikoklasse på grunn av konsekvensene av at skredet går inn i Kværnerbyen – faregradklassen er 2.