Gjennom Etterstad Kabel-TV eier de 11 av boligselskapene på Etterstad sitt eget kabelnett. Eierene er de 10 «gamle» boligselskapene, samt Etterstadtoppen som ble med i 2012. EKTV er et aksjeselskap, der hvert boligselskap eier aksjer i forhold til antall leiligheter i selskapet (10 aksjer pr. leilighet).

I starten hadde EKTV egne parabolantenner på taket av Etterstadsletta 49, og tok selv ned flere kanaler. Det måtte imidlertid betales avgift til opphavsrettsorganisasjonen Norwaco for alle som hadde adgang til disse kanalene. Da TV-sendingene ble digitalisert tilbød Get en rekke tilleggskanaler mot betaling – til dels de samme eller tilsvarende som EKTVs «egne» kanaler. Derfor ble parabolantennene fjernet, og Get leverer alt innhold.

EKTV har sammen med Årvoll Kabel-TV en avtale med Get som er gunstigere enn det de fleste kunder har.

Styret

Hvem eier GET-boxen?

Publisert 10.05.2008. Sist endret 10.05.2008.

I en informasjonsbrosjyren fra EKTV fra 2007 står det at GET-box følger leiligheten. Men i ettertid har GET kommet til at dette likevel ikke var noen god ide.

Les mer