Kværnerbekken

Kværnerbekken

Kværnerbekken er en av de bedre skjulte hemmeligheter i Oslo-geografien. Det pleide nemlig å være flere bekker som rant ut i Alna fra Kværner og nedover. Men nå er både elv og sidebekker gravet ned. Vi skrev nylig om Svartdalsbekken. Neste bekk er Kværnerbekken.

Vi begynner letingen etter Kværnerbekken der Enebakkveien møter Konows gate. Tidligere gikk bekken utfor skråningen her for å forene seg med Simensbråtbekken nede i dalbunnen.

Når vi ser oppover Enebakkveien ser vi et gammelt bekkefar på høyre side.

Men selve bekken kan vi bare høre under kumlokket.

Utsikt fra krysset Enebakkveien/Ryenbergsvingen. Lenger opp fulgte bekken området mellom Enebakkveien og Olaf Onsums vei til Ryen, men det er ikke mange spor igjen.

Se også vår oversiktsside for bekker til Alna