Bekken i «Mølleveien»

«Mølleveibekken»

Vi har i løpet av det siste året hatt nærmere 50 sider om forskjellige bekker som munner ut i Alna. Og trodde nå at vi hadde en ganske fullstendig oversikt over de bekker som finnes her i nærområdet.

Det var dermed med ikke liten overraskelse at vi leste følgende avsnitt i «Vårt paradis» i «Vålerenga bydel med sjel», skrevet av Knut Roar Westbye:

Arnljot Gellines vei var bare en kjerrevei fra Enebakkveien til Etterstad og Bryn. Den gang het den bare Mølleveien. Langs denne gikk det en bekk som seinere ble lagt i rør. Bekken var sjløsagt et sted for å bygge demninger, lage renner og bygge vannhjul.

Bekk i Arnljot Gellines vei? Det hadde vi da verken sett eller hørt om. Vi fikk jo ikke se den heller, men vi hørte den. Da vi kom ned i Arnljot Gellines vei hørte vi at det suste i vann like i nærheten.

Bekk i Arnljot Gellines vei

I nærbilde ser vi tydeligere kumlokket mellom jernbanesporene.

Bekk i Arnljot Gellines vei

Og fra andre siden ser vi et annet

Bekk i Arnljot Gellines vei


Her kom vi imidlertid ikke nær nok til å lytte.
PS: Navnet «Mølleveibekken» står ikke i boken, det var vårt påfunn. Hvis noen vet det riktig navnet vil vi gjerne høre fra dere.