LIDL på Etterstad? (2)

Lidl på Etterstad

Vi fikk raskt svar fra Plan- og bygningsetaten, og kan derfor legge frem et ekte bilde av hvordan Lidl vil at butikken skal se ut.

Lidl, Etterstad

Det viser seg at selve butikken likevel ikke skal ligge på tomta til Operasjon Ved, men helt oppe ved grensen til Etterstad I. Det trodde vi ikke var mulig, fordi det som tidligere fortalt var planlagt nytt friområde til erstatning for det skoleutbyggingen tar på sletta.

Det viser seg imidlertid at Lidl har tenkt på dette også. Det nye friområdet skal etableres på taket av butikken. Vi siterer fra Lidls henvendelse til Plan- og bygningsetaten:

For å imøtekomme KFUs reguleringsforslag og dagens midlertidige boligparkering på
eiendommen, legger vi frem en skisse som kan være med på å dekke alle involverte
parters behov i fremtidig regulering (se vedlagt pdf- Forslagsskisse). Her ser vi
for oss et kombibygg som anordnes med parkeringskjeller, forretning på bakkeplan,
samt ballbinge og/ eller friområde på taket. Det understrekes at dette kun er et
forslag på idéstadiet fra vår side.