Nytt fortau

Nytt fortau på Etterstad

Vi skal innrømme at det finnes mange mer trafikkfarlige områder i byen enn Etterstad. Men det har likevel vært merkelig hvor vanskelig det har vært å få fortau. Etterstad vel begynte å jobbe med dette i hvert fall så tidlig som begynnelsen av 90-tallet. I 1997 ble det endelig sammenhengende fortau langs hele østsiden av Biskop Jens Nilssøns gate. Senere på andre siden i forbindelse med utbygging av Vålen. Men fremdeles er det ikke mulig for f.eks. skolebarn fra Etterstadkroken å følge fortau langs Etterstadsletta til skolen. De må først krysse veien på Oslos mest merkverdige fotgjengerovergang. Fra en trafikkøy til midt i en utkjørsel.

Fortau på Etterstad

Men nå skal det bygges mer fortau. Bymiljøetaten meldte nettopp til Plan- og bygningsetaten at byggeplan for fortau i Etterstadsletta starter opp nå. Akkurat så kortfattet. Meldingen lyder i sin helhet: «Bymiljøetaten vil informere om at arbeid med byggeplan for fortau i Etterstadsletta starter opp nå.»

Men det følger også et reguleringskart med:

Fortau på Etterstad

Overført til et flyfoto, vil det se omtrent slik ut:

Fortau på Etterstad

Vi vil forsøke å følge saken, og kommer tilbake til dette når vi vet mer om når det kan forventes at byggeplanen blir til et virkelig fortau.

Vi kan vel være enige om at dagens situasjon ikke er den ideelle vei hjem fra Barnehagen?

Fortau på Etterstad