Etterstadgata 2-4

Nye OBOS-planer i Etterstadgata

Reguleringssaker er litt som gamle James Bond filmer. Du så forrige film, Ernst Stavro Blofeld døde på slutten av filmen. Men ny film: Da sitter han der igjen med katten på fanget.

Vi må selvfølgelig be om unnskyldning – bortsett fra akkurat det er det ingen likhet mellom SPECTRE og organisasjoner som vier seg til å bygge boliger for folk som trenger det.

Vi fortalte nylig om USBLs nye planer i Lodalen. Etter at Høyestrett har fastslått at de ikke har rett til å bygge som reguleringsbestemmelsene legger opp til, spør de likevel Plan- og bygningsetaten om de virkelig behøver å lage ny reguleringssak for å bygge et annet bygg et annet sted.

Men nå skal vi snakke om OBOS og Etterstadgata 2-4. Vi begynte å følge saken i 2004. Da foreslo OBOS et enormt kontorbygg over jernbanen og bolilger mot Etterstadgata:

Etterstadgata 2-4

Kampen om denne reguleringen bølget fram og tilbake fram til i år, da saken endelig ble avsluttet. Et høydepunkt var da Vålerenga vel og Byantikvaren greide å bli enige om et felles alternativt reguleringsforslag.

Men det viser seg at saken er mye eldre enn som så. Vi kom over en avisartikkel i Aftenposten, som antagelig omtaler de aller, aller første planene:

Under overskriften «blir 3000 leiligheter ferdig i Oslo i år», skriver Aftenposten:
OBOS arbeider med følgende prosjekter…….
Etterstad sør, hvor prosjekteringsarbeidet er godt i vei. 292 leiligheter, hvorav 150 kan påbegynnes i 1948.
Etterstadgata 2, hvor prosjekteringsarbeidet er i gang. 24 leiligheter

Ja, OBOS jobbet med planer om blokk på dette området så tidlig som februar 1948. Vi vet ikke hvordan det gikk med planene da, men mest sannsynlig var det også da gammel og verneverdig Vålerengabebyggelse som var problemet.

Saksinnsyn i kommunen går ikke langt nok tilbake til at vi har oversikt over det som skjedde i årene etter. OBOS har flere ganger forsøkt å få revet hovedhuset i Etterstadgata 2 og fått avslag. Men nylig greide de å få tillatelse til flytting. Huset er tatt ned, og skal gjenoppføres i en bakgård i Totengata.

Og nå er OBOS der igjen, og ber om oppstartsmøte i PBE for å fremme en ny reguleringssak. Prosjektet er nå betydelig endret, men forutsetter at også Etterstadgata 4 rives. Det er nå bare snakk om boliger, og tanken om å legge nytt lokk på Gjøvikbanen er skrinlagt.

Det er snakk om en blokk i 8 etasjer. I Vålerena sammenheng er dette voldsomt høyt. Men sett fra Etterstad, så vil jo den lavere plasseringen (det er en høydeforskjell på et par etasjer fra veien til Etterstad-rundkjøringen ned til Etterstadgata 2) gjøre bygget mindre merkbart.

Her er et nybygget lagt inn i et flyfoto.

Etterstadgata 2-4

Og her sett fra lenger bort i Etterstadgata:

Etterstadgata 2-4

Vi venter nå i spenning på hva Plan- og bygningsetaten har å si om de nye planene. Vi gjetter på at etaten vil synes 8 etasjer på Vålerenga er for mye. Muligens er dette bare et forhandlingsutspill. Hvis OBOS virkelig ville bygge 8 etasjer ville de kanskje startet med å be om 10.