Endelig nye skilt

Nye fartsskilt på Etterstad


Etterstad Vel har lenge arbeidet for å få bedre skilting på Etterstad. Lenge har det bare stått skilt med fartsgrenseskilt ved rundkjøringen. Siden disse bare gjelder til neste veikryss, ble den absurde situasjonen at fartsgrensen bare gjaldt til Etterstadkroken – i begge retninger! Men i februar lovet Samferdselsetaten å sette opp nye skilt, og nå er de på plass.
Les mer om arbeid med skilting, fartsgrenser, fartsdumper, etc. på Trafikksiden