Generalforsamling 2002 EKTV

Generalforsamling EKTV 2002

Etterstad Kabel hadde generalforsamling 25. april kl. 1830. Møtet foreløp uten dramatikk, og alle vedtak var enstemmig. Over 80% av beboerne på Etterstad var representert gjennom sine styrer.

Med unntak av et varamedlem som ønsket å trekke seg, og to nye varamedlemmer som ble valgt inn, er styret det samme.

Styret
Leder: Steinar Lie.
Styremedlem: Merete Aadnøy Eriksen
Styremedlem: Bjarne T. Kjedsen
Styremedlem: Harald Haugen
Styremedlem: Terje Braathen
Varamedlem: Terje Bjarg
Varamedlem: Kristian Fugleseth Ruud
Varamedlem: Said Nettinger
Varamedlem: Bjørn Thommesen


Styret i EKTV


Foreløpig har ikke EKTV egne sider her, men vi forventer at det nye styret gjør noe med dette i nærmeste fremtid.

Styret i EKTV oppfordret forøvrig boligselskapene til mer aktiv bruk av sider på informasjonskanalen.