Kraner over Etterstad

Gå og still deg på plenen mellom Etterstad Øst og Etterstad Sør. Se sørover mellom blokkene, så ser du en kran som tårner seg opp over Fagerlia. Så kan du vende deg andre veien, og se over takene på Etterstad Nord. Der vil du se to store kraner i sving med Strømsveien 102.


kran i sør kran i nord

Ser du så østover mellom disse, så vil du oppdage store kraner i ferd med å bygge Alnafossen kontorpark (41 000 kvadratmeter) og Helsfyr Panorama.

Helsfyr Panorama   Alnafossen


Da er det bare et sted vi ikke har sett, men det som skjer der orker vi ikke å tenke på akkurat i dag. Dessuten trenger man ikke så høye kraner for å jobbe nede i skjæringen. Men de fleste og høyeste kranene vil nok snart stå på grensen mellom Vålerenga og Etterstad.

Etterstad, som en gang lå omgitt av åpne marker, er i ferd med å bli bygget fullstendig inne.

Etterstad 1950


Men er all denne byggingen bare negativ? Bortsett fra det forferdelige OBOS-prosjektet – ikke nødvendigvis. Selvfølgelig vil all utbygging i nærområdet kunne medføre ulemper i form av øket trafikk. Men slik vi er plassert – rett ved siden av en av hovedstadens viktigste trafikkårer, så er det jo langt på vei slik at en hvilken som helst utbygging – hvor som helst fører til økt trafikk for oss. Hva hvis Helsfyr Panorama ble bygget i Lørenskog i stedet? Mange av de som skulle dit ville fremdeles kjøre Strømsveien forbi Etterstad. En utbygging ved Trondheimsveien kan godt få folk i Groruddalen til å velge Strømsveien i stedet.

Det kan jo også vise seg å medføre enkelte fordeler. Kanskje større Kiwi-butikk i Strømsveien 102? Utbyggerene bak Alnafossen kontorpark påstår i hvert fall at de spiller på lag med Friluftsetaten når det gjelder å ta vare på og utvikle Alna som friområde og turvei.

Mer om utbyggingsplaner finner du på bryn-helsfyr.com (under «Lenker i lokalmiljøet)

Se også siste nytt om utbyggingsplaner
eller noen bilder fra byggearbeider i grenseområdet mot Bryn