Nye byggeprosjekter i Etterstadkroken

Nye byggeplaner i Etterstadkroken

Plan- og bygningsetaten har nå sendt ut forslag til endret reguleringsplan for Etterstadkroken 9 (gamle kabelfabrikken). Bygget som nå ligger ved siden av Bryn T-banestajson skal i følge forslaget rives, og bare den gamle verneverdige fabrikkhallen beholdes.

Da planarbeidet ble igangsatt i 2000, ble det operert med flere alternativer. Det var bl.a. snakk om høyhus på opptil 18 etasjer. Dette ble protestert mot fra mange hold, bl.a. Etterstad Vel. Det er det beste alternativet som nå er lagt til grunn. Høyden vil variere fra 5 – 8 etasjer, hvorav det høyeste ligger øverst mot Bryn T-banestasjon. Alnavassdraget vil bli behandlet skånsomt, og gang-og sykkelveien føres opp til T-banen.

Etterstadkroken sperres , og kjøring til nybygget skal skje via ny forbindelse fra andre siden av Østensjøveien.


Les hele reguleringsforslaget
NB! Stort dokument med mange bilder – tar tid å laste ned

Du kan også se bilder fra bygging i området like ved siden av her