RESULTATET AV SEERUNDERSØKELSEN 2002.

Seerundersøkelsen 2002

Fra EKTV har vi fått resultatene av seerundersøkelsen 2002. EKTV takker de som deltok.

Undersøkelsen ble gjennomført i september og ca. 1/3 av husstandene på Etterstad (tilfeldig utvalgt) fikk skjemaer med spørsmål om ønske/valg av TV-kanaler/program som EKTV selv tar ned over satelitt på egen sentral.
Svarprosenten var meget bra, over 30%, og dette gir Styret i EKTV et godt grunnlag når det gjelder videre arbeid med egne programmer og samarbeidet med UPC, som er i stadig utvikling.

Her er oversikt over hva beboerene ønsket å se :

1 SVT4 82 %
2 Discovery 79 %
3 Eurosport 73 %
4 CNN 72 %
5 BBC Prime 61 %
6 Travel Channel 58 %
7 EKTV info 43 %
8 RTL 25 %
9 SAT 1 22 %
10 VIVA 18 %
11 Deutsche Welle 14 %
12 TVE 14 %
13 RTK 10 %
14 RAI 1 7 %

I tillegg ble det spurt om det var ønske om andre kanaler og det kom forslag om 33 nye TV- kanaler.
De mest ønskete av NYE TV-kanaler :

1 Animal planet 11%
2 DTV 2 10 %
3 MTV 10 %
4 DTV 1 9 %