Alnas sideelver og bekker

Alnas sidebekker

Etter at Alna ble «gjenoppdaget» for noen år siden, er vi snart kommet så langt at det er mulig å gå på tur langs elva fra Kværner til vannene i Lillomarka. Men mange av bekkene som munner ut i Alna lever fremdeles en skjult tilværelse, ikke bare er mange gravet ned og går i rør, men også de som er oppe i dagen er glemt.

Vi begynte med å lage et par sider om to av disse bekkene. Og kom i skade for å si at vi gjerne ville ha sider om flere (navngitte) bekker. Så oppdaget vi at vi var lenket til som kilde for informasjon om flere av disse bekkene. Dermed ble vi nødt til å lete etter dem. Med hjelp fra bl.a. Oslo Elveforum, Karsten Sølve Nilsen i Alnaelvas Venner og Vann- og Avløpsetaten, har vi begynt å finne litt ut av hvor bekkene går.

De kjente bekkene er Tokerudbekken/Fossumbekken og Østensjøbekken.
Men i tillegg flyter følgende bekker (med et unntak) ut i Alna:

Ekebergbekken
Etterstadbekken
Furusetbekken (oversiktsside)
   ·side 2
   ·side 3
   ·side 4
   ·side 5
   ·side 6
   ·side 7
Gransbekken
Haugerudbekken
Haugenstubekken
Hellerudbekken
   ·side 2
Helsfyrbekken
Jordalbekken
Kaiebekken
Kjelsrudbekken
Kværnerbekken
Lindebergbekken (oversiktsside)
   ·Nedre del
   ·Vestre gren (1)
   ·Vestre gren (2)
   ·Minibondegård
   ·Østre gren
Mølleveibekken
Nylandsbekken
   ·side 2
Romsåsbekken
Sandåsbekken
Silsbekken
Simensbråtbekken
Svartdalsbekken
Svarttjernbekken
Tokerudbekken
Trosterudbekken
   ·side 2
   ·side 3
   ·side 4
   ·side 5

Tvetenbekken
Veitvetbekken
Vesletjernsbekken
Vestbybekken
Østensjøbekken (sidebekk)

Bekker fra Lillomarka – oversiktskart

Vi har fortsatt et stort behov for hjelp med disse sidene. Vi har forsøkt å spore bekkene ved å følge dem i terrenget, men som sagt: Selv der de ikke går i rør kan dette være meget vanskelig. Stup, fosser, gjerder, vakthunder og vindfall bidrar alle til å hindre oss i å følge bekkene.

vanlig bekketur i Oslo

Typisk scene fra Hellerudbekken – på begge sider er vi sperret inne av hagegjerder.