Vålerengatrikken til Etterstad?

Vålerengatrikken kommer tilbake

Denne nyheten har vi sakset fra Malerhaugen vels sider. Det er da også et forslag fra Malerhaugen vel som har satt denne saken på dagsorden. Politikere fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har fremmet følgende forslag til bydelsutvalget i Gamle Oslo:

Gjenåpning av Vålerengatrikken

Bydel Gamle Oslo er i stor endring med sterk utbygging og har som en sentrumsbydel et stort behov for moderne trafikkløsninger. Flere andre steder åpnes nye trikkelinjer med effektiv drift. Bydelen bør vurdere å forberede nye løsninger. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge fram en sak om å gjenåpne trikken fra Jernbanetorget til Etterstad.

Vålerengatrikken

Vålerengatrikken i gamle dager

Men man bør nok merke seg at dette er et forslag i bydelsutvalget, ikke bystyret. Og bydelsutvalgene i Oslo har ikke altfor stor makt i utformingen av Oslo sporveiers rutenett.