Referat fra styremøte 17. januar 2005

Til stede: Knud Therkildsen, Joar Strand, Hege Hov, Harald Åsegård, Kari Hogseth, Beate Børja, Turid Monsen, Vidar Berget.

Sak 001/05: Referat fra møte 14. desember 2004

Vedtak: Godkjent.

Sak 002/05: Alnaparken ridesenter
Reguleringsforslag er utarbeidet, men ennå ikke lagt ut til høring.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 003/05: LIDL på Etterstad
Vest har allerede protestert mot planene. Etterstad I er klart mot en utbygging på denne tomten.

Vedtak: Vi går mot butikkplanene. Etterstad I behandler saken på vegne av Etterstad Vel.

Sak 004/05: Bom Etterstadkroken/Brynsengfaret
Saken ble tatt opp i Aftenposten Aften 5. januar:

Bom savnet i Etterstadkroken
– Etterstadkroken var for inntil tre år siden stengt med bom nedenfor Brynseng T-banestasjon. Nå er bommen borte, og trafikken har økt. Er det planer om å sette opp igjen bommen eller iverksette andre tiltak? spør Grethe Ukkelberg (35), Etterstad.

SVAR: – Ja, det er riktig observert at trafikken ble tyngre, og jeg kan love at det på en eller annen måte vil bli stengt her med tiden, sier sjefingeniør Tor Mangset i samferdselsetaten. Han opplyser at det foreligger planer om et nybygg i Brynsengfaret 8-12. Når det bygget er ferdig, vil veien bli stengt på en eller annen måte.
– Vi tenker oss en snuplass ved enden av Etterstadkroken når bygget er ferdig, sier Tor Mangset.
Etterstadkroken er en «ny» vei. Navnet ble vedtatt i 1968. Det var mange bedrifter i området, blant annet Norsk Elektrisk Kabelfabrikk A/S samt flere småbedrifter. Nå er området i ferd med å bli et boligstrøk.

Etterstadkroken 7 har vært i korrespondanse med Plan- og bygningsetaten om denne veien.

Vedtak: Vi prøver å få til en midlertidig stenging før nybygget kommer.

Sak 006/05: 50-års jubileum

Vedtak: Til neste møte bør vi ha planer klare for hvordan dette skal markeres. Styrene inviteres til å komme med innspill.

Sak 007/05: Alna – blå liste

Oslo Elveforum, i samarbeid med Vann- og avløpsetaten, har utarbeidet en «blå liste», som skal brukes til å beskytte de gjenværende vassdrag i Oslo mot utbygging.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 008/05: Sota-hjørnet
Vålerenga vel og byantikvaren har gått sammen om et felles reguleringsforslag. De har tatt utgangspunkt i at eiendommen vil bli bebygget, men har prøvd å redusere skadevirkningene. Bl.a. beholdes eksisterende verneverdig bebyggelse, og det blir åpninger mellom husene, ikke en massiv mur mot Etterstad. Innkjøring er tenkt å være fra begynnelsen av Biskop Jens Nilssøns gate.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 009/05: Samarbeid

Vedtak: Etterstad vel, Vålerenga vel og Malerhaugen vel har felles interesser i mange saker. Vi ser på mulighetene for å få til et nærmere samarbeid.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 010/05: Generalforsamlinger
Vi har nå oversikt over følgende generalforsamlinger:

Etterstadkroken 5a/b   15. mars
Nygård Terrasse 17. mars
Stang Terrasse 6. april
Etterstadkroken 5 c/e 14. april
Etterstad Sør 19. april
Etterstad Vest 27. april
Etterstadsletta I 26. mai
Etterstad Nord første uke i juni

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 011/05: Neste styremøte

Vedtak: mandag 14. mars kl. 20.00.