Dårlige rømningsveier i Vålen borettslag?

Aftenposten forteller i dag at SINTEF, som har utført en undersøkelse på vegne av Statens byggtekniske etat, mener at brannsikkerheten i de nye blokkene ikke er tilfredsstillende. Eneste rømningsvei er trappeoppgangen. Dette har vært godtatt som rene unntaksbestemmelser i forbindelse med ombygging av gamle blokker. Disse unntakene gjøres ikke for nye bygg. I verste fall…

Gangbro til Nygårdskollen

Ny gangbro over hovedbanen Gamle Oslo har lagt frem et reguleringsforslag for å legge til rette for ny gangbro over jernbanen mellom Etterstad og Nygårdskollen. Forslaget foreligger i 2 alternativer, men det er bare ca. 10 meter mellom de forskjellige broplasseringene. Vi gjengir her tegninger fra reguleringsforslaget: Over vises området som omfattes av reguleringsforslaget. Vi…

Ombygging i Alna Terrasse?

Ombygging i Alna Terrasse For beboere i Alna terrasse er dette en gammel nyhet. Men det kan jo være av interesse for oss andre også. Det er jo vi som skal se blokkene utenfra. Det foreligger et forslag om å utvide to av soverommene på bekostning av luftebalkongen. Situasjonen i dag er som følger: Hvis…