Hva skjer i Biskop Jens Nilssøns gate?

Graving i Biskop Jens Nilssøns gate

Plutselig har det dukket opp et stort hull i gaten.


Det viser seg at dette er en del av fornyelse av vann- og avløp på Etterstad Videregående. En ny spillvannkum plasseres her, og etterhvert skal det legges rør under gaten. Biskop Jens Nilssøns gate blir ikke sperret, men det blir selvfølgelig innsnevringer mens arbeidet pågår.