Enga kommer tilbake

«Enga kommer tilbake» (om gateadresse til boligselskapet)

Vi har tidligere fortalt at Enga borettslag skulle «flytte» til Vålerenga, og få adresse i Etterstadgata. Etter de siste opplysninger vi har fått blir dette ikke noe av. Innkjøring blir fra Biskop Jens Nilssøns gate, og adressen blir deretter.


Innkjøringen skal i følge tegningene gå paralellt med, men atskilt fra gangveien. Dette er gode nyheter for skolebarn som tidligere har hatt en strek på parkeringsplassen som eneste beskyttelse.