Klassebilde 1BG-1951

Klassebilde, 1951

Svein Svendsen - Etterstad Nord - Øyvind Johansen - Etterstad Nord Bjørn Harald Olavsrud - Etterstad Nord Svein Arne Tollefsen - Etterstad Sør Asle Farner, Etterstad Øst Egil Jørgensen, Østerdalsgata Jan Erik Kristiansen, Etterstad Nord Fred Arild Ruud, Etterstad Nord Nils Petter Danielsen, nr. 43 Håkon Olav Harald Engh, Etterstad Nord Lars Andresen, Etterstad Nord Einar Akselsen, Etterstad Nord Bengt Larsen, Etterstad Sør Kjell Andersen, Etterstad Sør Per Steinar Møien, Etterstad Sør John Fredriksen, Etterstad Sør Sverre Alban Pettersen, Etterstad Nord Jan Erik Møllebakk, Etterstad Sør Svein Christiansen, Etterstad Nord Rolf Steinar Isachsen, Etterstad Nord Erik Schou, Etterstad Øst Per Martinsen, Schweigaardsgate Bjørn Bryne, Etterstad Sør Arvid Alexandersen, Etterstad Nord Jon Storm Hauge, Etterstad Øst Arne Olafsen, Etterstad Nord Frøken - Solveig Kleven

Dette er klasse 1BG fra Vålerenga skole 1951. Du finner en liste under, ellers kan du klikke på hver enkelt elev for nærmere opplysninger.

Øverste rekke fra venstre:
Svein Svendsen, Øivind Johansen, Bjørn Harald Olavsrud, Svein Arne Tollefsen, Asle Farner, Egil Jørgensen Jan Erik Kristiansen, Fred Loran Larsen.

Midtre rekke fra venstre:
Nils Petter Danielsen, Håkon Olav Harald Engh, Lars Andresen, Einar Akselsen, Bengt Larsen, Kjell Andersen, Per Steinar Møien, John Fredriksen, Sverre Pettersen, Jan Erik Møllebakk).

Nederste rekke fra venstre:

Svein Christiansen, Rolf Steinar Isachsen, Erik Schou, Per Martinsen, Bjørn Bryne, Arvid Alexandersen, Jon Storm Hauge , Arne Olavsen.