Vil du spille volleyball?

Volleyball på sletta?

Fra Hanne på Etterstad Sør har vi mottatt følgende:

Jeg bor i Etterstad sør og har spilt litt Volleyball de siste årene. Ikke noe høyt nivåmessig, heller tvert om. Men
jeg synes det er veldig gøy, og skulle gjerne spilt mer. Jeg skulle gjerne hatt muligheten til å få kontakt med andre
som kunne ha lyst til å spille volleyball på sletta litt i sommer og kanskje litt utover høsten hvis mulig. Dersom det
viser seg å være nok til å få til noe spill kan jeg ta meg av å prøve å skaffe nett og bekoste det og og volleyball
har jeg allerede.

Er dette noe for deg? Ring i så fall til Hanne på:
90 78 21 92