Parkeringsproblemet løst!

Parkeringsproblemet er løst

Det blir stadig flere leiligheter, og enda flere biler på Etterstad. Styrer i forskjellige boligselskaper jobber med å finne løsninger på parkeringsproblemene, men overalt er det problemer. Parkeringsløsninger blir dyre, krever endret regulering, eller går ut over grøntområdene. For å se hvordan andre boligselskaper har løst problemene tok vi en tur til bydel St.Hanshaugen, der mangelen på parkeringsplasser kanskje er verre enn noe annet sted i byen. Og det viste seg at styrene der har funnet enklere og billigere løsninger.

parkering

Ser du ikke det geniale? Vi zoomer litt mer inn:

parkering