Siste innspurt for Brynseng Park.

Siste innspurt for Brynseng Park

Vi har tidligere skrevet om planene for Brynseng Park. Nå er reguleringsplanene lagt ut til offentlig ettersyn.

Brynseng Park

Plan- og bygningsetaten har laget et eget alternativ til de opprinnelige planene, som stort sett skiller seg fra de opprinnelige ved at byggene nærmest T-banen blir litt lavere. Høyst sannsynlig blir planene godkjent i løpet av høsten. Dermed får vi en ny periode med bygningsarbeider.