Nye planer for gangbru

Gangbro til Nygårdskollen

Vi har tidligere skrevet om planene for ny gangbru mellom Etterstad og Nygårdskollen. Den gang var det et alternativ som så ganske akseptabelt ut. I mellomtiden er det utarbeidet et nytt forslag som er dårligere enn begge de opprinnelige alternativene. Grunnen er høyspentledningene som går over jernbanen her. For å få tilstrekkelig avstand vil man legge gangbruen på sletta øst for kraftlinjene, og bygge en voldsom brukonstruksjon over det laveste punktet på vår side, og i en stor bue innover grøntområdet på andre siden.

Gangbru Nygårdskollen-Etterstad

Er det virkelig ikke plass til en mer beskjeden bru mellom kraftledningene (markert med blått) og jernbanens ledninger (markert med rødt)? Foreløpig mener i hvert fall Plan- og bygningsetaten det.

Gangbru Nygårdskollen-Etterstad