Innbrudd på Vest

Innbrudd, Etterstad Vest På Etterstad Vest melder de om flere innbrudd den siste tiden. Det skal være folk som har tatt seg inn gjennom vinduer på baksiden av blokken. Det kan jo være at tyvene finner veien til andre borettslag i nærheten, så det oppfordres til å være på vakt.

Ny utbygging på Etterstad!

Ny utbygging ved Etterstad Øst? Det er fremmet et planiniativ på vegne av OBOS forretningsbygg. Det er snakk om å bygge et ukjent antall leiligheter i Etterstadsletta, med parkering i to plan. Du spør deg vel «hvor er det plass til dette? Tanken er å bygge der OBOS i dag leier ut garasjer, midt på…

Oppgradering av bussholdeplass

Nytt leskur – Etterstad Videregående Et av våre borettslag har mottatt nabovarsel, fordi Samferdselsetaten har søkt Plan- og byningsetaten om oppgradering av bussholdeplassen i Biskop Jens Nilssønsgate. Det blir nytt reklamefinansiert leskur – samme type som på Helsfyr stoppested. Gaten skal bli noe bredere, og vil få «en mer hensiktsmessig horisontalkurvatur». (Vi tror nesten at…