Ny bussholdeplass

Bedre bussholdeplass Den siste holdeplassen på Etterstad uten leskur (etter at Etterstadkroken fikk sitt) ligger ved Etterstad Videregående. Nå skal også denne bussholdeplassen fornyes. I tillegg til leskur, står det i nabovarslet at: Gaten vil bli noe bredere og få «en mer hensiktsmessig horisontalkurvatur». Til daglig snakker vi ikke mye «hensiktsmessige horisontalkurvaturer», men vi antar…

Mater du rottene?

Ikke mat rottene! Aftenposten melder i dag om rotter i vårt naboområde. Det er da viktig at vi gjør det vi kan for at rottene ikke sprer seg til boområdene på Etterstad. Bydelen har tilskrevet borettslag og sameier med råd om hva man kan gjøre. Det meste er ting som styre eller vaktmester må ta…

Nå får vi postautomat!

Mens dette skrives blir en postautomat montert på Helsfyr T-bane. Hva er en postautomat? Jo, du bestiller en vare på nettet. Posten bringer den til automaten, og du mottar en kode. Når det passer deg går du bort på T-banen, slår inn koden på automaten, og får pakken din.

Nye naboer (2)

Ved friområdet ved Alna Terrasse er det i ferd med å reise seg et byggverk. Skal vi få nye naboer? Vi vet jo at man mange steder i byen har oppført mer eller mindre permanente brakkerigger til arbeidere utenbysfra. Nei, selv om vi ikke har fått det bekreftet ennå, så regner vi med at dette…