Biologisk sensasjon!

Biologisk sensasjon i Østbyen

Østbyen kan den 19. november fortelle oss at rotter er krypdyr!

Til nå har man bare kjent til 5 krypdyrarter her i landet. Med rottene blir det altså 6. Den gode nyheten er at rotteplagen snart er over i år. Som kjent går krypdyr i dvale når det er kuldegrader. Men si fra til driftsteknikerene i Vann- og avløp hvis du oppdager rotteegg i kjelleren.