Arbeidet er i gang

Gangbroen kommer

Nå begynner arbeidet med ny gangbro over til Nygårdskollen.

Selv om vi er litt betenkte over plasseringen, så blir det i hvert all en finere tur enn den gamle.