Nytt hotell i nabolaget?

Nytt hotell?

I Tvetenveien 6 og 8 har det en tid vært planer om utbygging av næringsbygg. Du har kanskje passert forbi og sett skiltet med tegning av nybygget man planlegger å sette opp?

Foreløpig ser det riktig nok sånn ut:

I et planinitiativ i november foreslås det imidlertid at man omregulerer tomten slik at det også kan bygges hotell her.