Neste utbygging?

Utbygging i Østensjøveien.

Her om dagen spaserte vi gjennom fra Brynseng til Helsfyr i området mellom Østensjøveien og T-banen. Det er et område der det bare er næringsbygg, og der få av oss noensinne har noen ærend. Men i løpet av kort tid kom vi til at de byggesakene vi til nå har hatt i nærområdet ikke blir de siste. Området er preget av åpne plasser, lave bygninger, og har med andre ord en – fra bedriftsøkonomisk synsvinkel – latterlig lav utnyttingsgrad.


Les om de «gamle» byggesakene her