Utbygging i Østensjøveien

Også i Østensjøveien er det forslag om ny utbygging. Østensjøveien 27 ligger like ved siden av Nordox-fabrikken. Eiendommen det dreier seg om ser slik ut i dag (sett fra Østensjøveien):


Og sett fra Surstoffveien:


I reguleringsplanen forslås både kontorbygget og det lavere lagerbygget revet, for å gi plass for 3 nye blokker (nederst på neste bilde).


Det er tenkt en 7 etasjers kontorblokk med forretninger i 1. etasje mot Østensjøveien, og to blokker med kontor eller boliger innenfor. De overordnede planene for området forutsetter en transformasjon fra industri i dag til en blanding av kontor og bolig. I dag er ikke denne kommet langt nok til å bygge boliger i Østensjøveien, det vil derfor bli bygget kontorbygg som er utformet slik at de senere kan omgjøres til boliger.