Utbygging mot Alna

Planer om utbygging mot Alna

Entra la i februar frem søknad om rammetillatelse for utvidelse av Alnafossen kontorpark. Vi er dessverre først blitt oppmerksomme på dette nå, da ingen av Etterstad vels medlemmer er naboer i den forstand at vi har krav på varsling.

Det er snakk om 2 nye blokker mellom de eksisterende blokker og Alna. Begge blokkene med 6 etasjer og 3 underetasjer.