Ny gangbro

Gangbro til Østensjøveien.

I forbindelse med reguleringsforslag i Østensjøveien oppdaget vi at kommunen har planer om en gang- og sykkelforbindelse langs Surstoffveien og i bro over T-banen til Etterstad. Gangbroen må starte omtrent her, i enden av Surstoffveien.

Dermed kommer den til Etterstad omtrent midt mellom Etterstad Øst og Etterstadkroken, der det lenge har vært planlagt å opparbeide gangvei ned til turveien langs Alna.

Kanskje vi om noen år kan gå kveldstur over broen, krysse Østensjøveien til baksiden av det nye hotellet i Tvetenveien som vi nylig skrev om, og ta en kaffe (eller hva det måtte være) i baren der.