Nye blokker i Lodalen

Nye blokker i nabolaget Planene om nye blokker i lodalen er en gammel nyhet her på etterstad.no. Vi fortalte første gang om dette i desember 2002. Opprinnelig var det snakk om fem punkthus på 13 etasjer langs Arnljot Gellines vei, og to lamellbygg på 5 etasjer i bakken mellom borettslagene Nygårdskollen og Lodalen. Det har…

Ny barnehage

Ny barnehage på vei! Det graves igjen i Etterstadsletta 58. Byantikvaren har vært der og sett etter arkeologiske funn. Det har også vært gravet for å sjekke at det ikke har vært dumpet giftige fyllmasser her.. Så nå er nok byggingen i gang for alvor. Så snart står det en ny – og permanent –…

Større hotell

Rica Helsfyr hotell vokser. Det trodde du kanskje at du allerede visste? De bygget nylig et tilbygg som var et par etasjer høyere enn det gamle hotellet. Men nå søker de om å få gjenopprette balansen ved å bygge på et par etasjer på den gamle bygningen. Dermed blir det 45 rom til.