Brynsengfaret – ny regulering

Endrede byggeplaner i Brynsengfaret Det blir igjen varslet reguleringsarbeid i Brynsengfaret 8 – 12. Nå har planleggingen av ny bebyggelse her foregått i minst 8 år. I 2002 var det planer om et rent næringsbygg på tomten. Så ble det endret til en deling mellom næringsbygg og boliger. Så ville eieren igjen bare bygge næringsbygg….

Ny rundkjøring

Det er nå vedtatt at lyskrysset Tvetenveien-Østensjøveien skal erstattes av en rundkjøring. Som mange av oss har merket, er det et ganske forvirrende kryss, og ulykkesfrekvensen er høy. Slik skal rundkjøringen se ut når den står ferdig. Her ser vi to bilder (et manipulert) av krysset: