Nybygg i 14 etasjer

14 etg. nybygg på Etterstad

Etter planene om nye blokker i Etterstadsletta trodde vi at vi hadde sett vår siste utbyggingssak på «gamle» Etterstad – rett og slett fordi det ikke fantes flere områder å bygge ut. Men vi tok altså feil.

SJ arkitekter jobber nå for Backe prosjekt med nybygg på det som i dag er parkeringsplassen utenfor Rema. Slik ser det ut i dag (bortsett fra at den nye gangbroen mangler).

nybygg bjn


Den nye bebyggelsen er planlagt i to tårn på 12 og 14 etasjer, med felles trappeoppgang.

nybygg bjn


Det er først og fremst boliger som er planlagt i de nye blokkene, med noe forretningsareale i de nederste etasjer. Siden en tomt på denne størrelsen opplagt vil få problemer med å skaffe tilstrekkelig uteareal til boliger, planlegges det takterrasse på den bygningen som står der i dag. Her er et bilde av modell som viser nybygget sett fra Alna Terrasse (eller fra et punkt høyt over).

nybygg bjn


Ulempene for oss vil først og fremst være tap av utsikt for en del beboere i Etterstad Vest og Alna Terrasse. Vi mangler muligheter til å beregne nøyaktig hvor taket på de nye blokkene vil være på dette bildet, men uansett tror vi ikke lenger man vil kunne se Ekebergåsen som i dag – selv ikke fra øverste etasje.

nybygg bjn


Fordelene vil vel først og fremst være å finne i forretningsdelen av bygget. I arkitektenes redegjørelse til Plan- og bygningsetaten heter det:

«Det vurderes også å tilrettelegge for et utvidet nærsenter med småbutikker, service og bevertning. Det ønskes kun forretninger som tjener nærområdet, som innbærer dagens matbutikk, og evt. apotek, frisør og blomsterforretning. Det vurderes også å kombinere nærsenteret med et helsesenter. Totalt samlet BRA areal for forretning er foreslått til 1900 m2.»

Hvor står saken i dag?

Det som har skjedd foreløpig er at det har vært et forberedende møte i Plan- og bygningsetaten før innsending av planinitiativ. Reguleringsforslaget er altså ikke ferdig utarbeidet, og har ikke vært til behandling f.eks. i bydelen.

nybygg bjn