Fra reperbane til boliger

Nybygg på Timms reperbane

For 3 år siden kunne vi se store mengder svart røyk som veltet opp like ved Etterstad.

Timms


Det var gamle Timms reperbane som brant. Det som antagelig var den lengste trebygningen i Oslo, den var bygget for å strekke tau.

Timms


Dermed var det slutt på et stykke lokal industrihistorie. Bedriften flyttet hit i 1876. Men nå foreligger det planer om nye boliger på denne tomten.

Timms


Det skal bygges blokker på 4-5 etasjer (til venstre i bildet) og rekkehus i 3 etasjer (til høyre).

Timms


Her ser vi bygningene fra en annen vinkel:

Timms


Boligene som sådan vil ikke ha stor betydning for oss på Etterstad. Men i forbindelse med planene fremkommer det at det har skjedd en liten, men viktig endring i den nye kommunedelplanen Grøntplan for Oslo siden den var på høring.

I den versjonen som lå ute til høring var det tegnet inn en viktig gangforbindelse gjennom dette området, bort til undergangen under Strømsveien ved Hovin skole. (Kanskje ikke så viktig for oss i dag, men når den planlagte gangbroen over T-banen fra Etterstadkroken bygges, vil det bli annerledes.) Gangforbindelsen er markert med blått på kartet under, og følger grensen til Østre Gravlund

Timms - gangvei


Men i møtereferatet nevnes det at Plan- og bygningsetaten ikke lenger er opptatt av dette. Og når vi sjekker den versjonen av Grøntplanen som nå er til politisk behandling, så stemmer det. Den prikkede linjen følger samme trasé fram til Østre Gravlund, men svinger seg så gjennom borettslaget nordøst for gravlunden. Så krysser den Store Ringvei, tar en liten sving på andre siden, for så å krysse Store Ringvei igjen.

Timms - gangvei


Ikke akkurat en omvei vi ønsker oss på søndagsturen. Vi håper at det blir muligheter for å ta korteste vei fram langs de nye boligene.