Ny sogneprest

Søndag var det avskjedsgudstjeneste, og søkerlisten foreligger nå. Vi hadde vel sett for oss at etter Gelius ville søkerene fremstå som noe grå og kjedelige.

Prester

Men det er jo ikke sikkert at det er slik. Vi har prøvd å finne ut litt mer om søkerene. Media har jo vært meget interessert i saken, så man skulle tro at det var lett å finne ut av hva slags folk dette er. Men de fleste nøyer seg med å fortelle hvem søker nr. 11 har vært gift med. Til og med Vårt Land, som man kanskje ville forventet var interessert i andre ting, skriver: «Ekskona (og 22 andre) vil ha jobben til Gelius». Vårt Land omtaler riktignok tre søkere til – d.v.s tre flere enn stort sett hele resten av pressen.

Nå er det all grunn til å fremheve Olga Tvedt som søker. Hun kjenner sognet, har holdt gudstjenester i Vålerenga, og ikke minst bor på Ettertad. For de av oss som først og fremst oppfatter rollen som nettverksskapende faktor i lokalmiljøet som det nyttige i kirken, er saken nærmest avgjort. Men etter sigende inneholder stillingsbeskrivelsen mer enn det.

Vi har ikke hatt tilgang på søknader og CVer, så vi har måttet basere oss på det som ligger på nettet. Som de fleste vet kan det være forvirrende nok. Vi er temmelig sikre på at det bare er en prest her i landet som heter Stefan Kemper-Kohlhase. Å google Ole Olsen, derimot, er noe tyngre arbeid. Vi ser derfor ikke bort fra at det kan ha oppstått feil og forvekslinger i det følgende:

Søker nr. 1: Dagfinn Magnus

søker 1

Magnus jobber for tiden som «Priest-in-Charge» ved Church of the Annunciation i New Orleans.

Han ble prest i 1979, og var prest flere steder før han ble prest i Sjømannskirken i New Orleans i 1998. Etter at han sluttet i Sjømannskirken i 2002 har han jobbet i amerikanske kirker. Du kan lese mer på hjemmesiden til Church of the Annunciation. Brevet han skrev til menigheten da han begynte ligger her.

søker nr. 2: Ole Olsen

søker 2

Ole Olsen er kyrkoherde i Töcksfors.

Der ser det ut til at han stort sett holder gudstjenester og utfører andre kirkelige plikter uten å lage skandaler på noen måte. Eneste gang vi kan se han har vært i nyhetene var da han i 2008 søkte et pastorat i Steneby, men trakk seg pga problemer med tjenestebolig. På grunn av navnet (1090000 treff) kan vi selvfølgelig ikke utelukke at det finnes mer.

søker nr. 3: Raymond Cato Torsvik.

søker 3

Vil helst kalles Cato. Gift, med tre barn (minst, gammel kilde).

Er med sine 36 år blant de yngste søkerene. Han presenterer seg selv på denne siden.

søker nr. 4: Arne Jor

søker 4

Har som gateprest i Kirkens Feltarbeid i Asker vært aktiv i mange arrangementer og prosjekter, men er etter alt og dømme en beskjeden mann. Vi vet såpass, at når journalister snakker med en prest utenfor et nyåpnet gatekapell og tar bilder… av kapellet – da er ikke det journalistens ide.

Vi er imidlertid forholdsvis sikre på at bildet over er fra riktig Arne Jors Facebookside.

Søker nr. 5: Barbro Schmedling

søker 5

Barbro Schmedling er for tiden sokneprest i Ormøy kirke.
Du kan lese artikkel om ansettelsen der i Nordstrands blad. Hun har tidligere jobbet i Sjømannsmisjonen, i Kristiansund, og i flere kirker i Oslo. Hun har også stått på valgliste for Rød Valgallianse i Ski.

Søker nr. 6: Marit Skjeggestad

søker 6

Marit Skjeggestad har erfaring fra Ris menighet, fra Institutt for sjelesorg, og som studentprest ved Høgskolen i Oslo. Du kan lese presentasjonen fra tilsettelsen ved HiO her.

Hun har bodd et år i Jerusalem, og er fremdeles engasjert i det som skjer der. Artikkel her.

Søker nr. 7: Kristian Lassen

søker 7

Kristian Lassen har vært vikarprest i Kampen og Grønland menigheter, ja, du kan faktisk høre ham søndag 12. juni i Kampen kirke. Forøvrig har vi ikke funnet ut stort, bortsett fra et medlemsskape i «Glade Gale Galla Gutters Gourmet Gilde». Det er en fotballspiller og en musiker som også heter Kristian Lassen, så søket ble vanskelig. Når vi antar at bildet over er fra facebook-siden til riktig Kristian Lassen, er det pga omtalte interesser som Vålerenga fotball, Grønland kirke.

Søker nr. 8: Ivar Skippervold

søker 8

Her slet vi også med at det er en musiker med samme navn, før det gikk opp for oss at mannen som har utgitt en plate stort sett hvert eneste år siden midten av 70-tallet faktisk er presten Ivar Skippervold.

Det er en omfattende presentasjon på siden til Arken kulturhus, og en Wikipediaartikkel her.

Søker nr. 9: Stefan Kemper-Kohlhase

søker 9

Stefan Kemper-Kohlhase er sokneprest i Storfjord i Troms. Utenfor Storfjord er han mest kjent for å ha sagt sin mening om Frp så klart og tydelig at en av partiets representanter meldte seg ut av statskirken. Lokalt bl.a. for å ha innført Sankt Martins togi Storfjord.

Søker nr. 10: Jon Aalborg

søker 10

I blogger-profilen sin beskriver han seg selv som: «Halvgammel mann som vender tilbake til sine teologiske røtter og håper på mange gode år i tjeneste for Kirkens Herre. Gift siden 1983 med samme dame, tre store barn. Mac-bruker og Midtøsten-fan». Du finner en lengre artikkel om Jon Aalbog i meninghetsbladet Bølerposten (side 6 og 7). Du kan ellers lese fra hans blogg på menighetsfakultetet.

Søker nr. 11: Olga Tvedt

søker 11

Som sagt innledningsvis, den eneste kandidaten de fleste aviser har vært brydd med å nevne. Av alle de gale grunnene. Til Aftenposten sier hun at hun står på egne ben som prest, og at forholdet til Gelius ikke betyr noe i forhold til stillingen. For de av oss som har levd en stund, og begynner å føle at samfunnet endrer seg fortere enn vi greier å følge med, føles det godt at folk fremdeles må si sånt. Trygt på en måte.

Hun jobber nå i Kirkens bymisjon. Vi begynte å lure litt da Google ga oss følgende:

søker 11

Men det viste seg å bare være falsk markedsføring.
Du finner en lengre artikkel av Olga Tvedt om demens og åndelig omsorg her.

Søker nr. 12: Nils Jøran Riedl

søker 12

Nils Jøran Riedl er prest, men også kunstner og Roma-ekspert. Det er en egen artikkel om ham i Wikipedia, men ført og fremst finner du informasjon på www.riedl.no, hans egen hjemmeside. Der finner du også lenker til hans mange foredrag og artikler. I likehet med søker 11 må nok også Riedl regne med omtale av hans private forhold. Han er registrert partner med Petter Møller, tidligere nestleder i Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring. I utlysningsteksten står det jo at «Samlivsform kan bli vektlagt». Han har imidlertid tidligere fått fast ansettelse av bispedømmerådet, mot biskopens stemme.

Søker nr. 13: Stein Arne Larsson

søker 13

Stein Arne Larsson er utdannet rørlegger. Men sluttet i den jobben for å studere teologi. I 2008 sluttet han som prest i Årdal kirke for å bli industriarbeider, men nå vil han altså tilbake til prekestolen. Du kan les mer om Stein Arne Larson her.

Søker nr. 14: Egil Midtbø

søker 14

Egil Midtbø er prest i Sjømannskirken i Gøteborg. Han har også vært kyrkoherde i Säve og Rödbo til 2006, før det i 7 år i Nol. I 2005 skrev han sammen med 432 andre svenske prester under på et opprop der de protesterer mot at Svenska kyrkan innførte velsignelse av registrerte parnerskap i Kyrkoordningen, og nekter å velsigne partnerskap.

Sveriges radio har en artikkel fra Sjømannskirken her. Egil Midtbø er norsk, men har tydeligvis vært lenge nok i Sverige til at han har begynt skrive litt svorsk. I et innlegg i Lanterna (menighetsblad for Sjømannskirken i Göteborg), finner vi uttryk som «det gode samtal» og «innfor julen».

Søker nr. 15: Claes Blom Mørch

søker 15

Claes Blom Mørch har vært sokneprest i Bindal. Så mye mer har vi ikke klart å finne ut, bortsett fra at han også sysler med barneteater og filmproduksjon.

Søker nr. 16: Espen Andreas Hasle

søker 16

Espen Andreas Hasle er daglig leder i Acta, og har vært prest på Mortensrud og ungdomsrådgiver for Kirkerådet. Det ser ut som om han også har sansen for musikk (i hvert fall dukker navnet opp hvis du klikker på «mer» under «info» på Myspace-siden til The Fire Bugs.

Etter det vi leser er han også en imbesil idiot. Men det må regnes som et pluss. Den samme nettsiden beskriver også USAs president som «50 % muslim, 50 % kommunist og 100 % apekatt».

Du finner mer om Espen Andreas Hasle her og her. Hvis han virker for tung og seriøs i disse artiklene, så finner du ham i kappe og krone på en stol her.

Søker nr. 17: Gjøa Kristine Aanderaa

søker 17

Gjøa Kristine Aanderaa ble ordinert i juni 2007, og har vært vikarprest siden. Vi har ikke funnet ut hva hun gjorde i 45 år før hun ble prest, og det er heller ikke mye informasjon av nyere dato.

Søker nr. 18: Rolf Henning Vik

søker 18

Rolf Henning Vik er kapellan i Bekkelaget menighet. Han har vært med på å starte en bandskole på Bekkelaget. Og etter denne siden å dømme har bandskolen blitt en suksess.

Søker nr. 19: Lena Rós Matthiasdóttir

søker 19

Lena Rós Matthiasdóttir har værtr prest i Grafarvogskirkju siden 2004, og er redaktør for menighetens nettside. Hun holder nå på med videreutdanning – magistergrad i sjelesorg.
Fra videregående har hun idrettsutdanning, og har kvalifisert seg som fotballdommer

Derfor er kanskje den nære kontakten mellom kirkemiljø og fotballmiljø («Vålerenga kjerke» som synges på hjemmekamper) noe av det som fikk henne til å føle at hun bare måtte søke, da hun leste om Vålerenga.
For de som leser brukbart islandsk finnes en rekke av hennes «pistlar» og «Prédikanir» (vi gjetter på artikler og prekener) på tru.is.

Søker nr. 20: Elisabeth Torp

søker 20

Elisabeth Torp er daglig leder ved Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.. I 2009 ble ble det lagt frem forslag om henne som ny biskop i Stavanger, riktignok ikke fra noen offisiell valgkomite, men fra prester som ble skuffet over at bare men var innstilt.

Søker nr. 21: Ingunn Rinde

søker 21

Ingunn Rinde er sokneprest i Berg og Torsken på Senja – i samme kirke som Norges første kvinnelige prest (Ingrid Bjerkås) ble tilsatt i for 50 år siden. Du kan lese mer om Ingunn Rinde her.

Søker nr. 22: Stig Jørund Arnesen

søker 22

Stig Jørund Arnesen er soknebrest i Nordre Osen. Du kan lese noen av hans prekener og andre betraktninger på blogspot.com. Han har også en twitter-konto, som ser ut til å brukes forholdsvis flitting (6 ganger siste døgn).

Søker nr. 23: Per Kvalvaag

søker 23

Per Kvalvaag er sokneprest i Tydal, Sjørdal prosti. Han er også jazztrompetist, og setter også pris på andre musikkformer. I fjor arrangerte han hardrockmesse, og har også brukt danseband i gudstjenesten. På YouTube kan du se Per Kvalvaag forrette en villmarksvielse i Femundsmarka.

Prester

Vår frykt for en grå og kjedelig søkermasse er som man kan se totalt ubegrunnet. Etterhvert begynte vi å misunne de som skal intervjue alle disse spennende menneskene. Etterhvert gikk misunnelsen over i medlidenhet med de som blir nødt til å vrake 22 av dem.

(Kan det rett og slett være sånn at prester flest ikke er kjedelige?